Wat als verkeer het verkeer regelt?
Hoe de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren

Wat als verkeer automatisch de juiste rijstroken gebruikt en verkeerslichten zouden kunnen communiceren? Wat als het mogelijk is om zwaar verkeer te herkennen en ook andere soorten verkeer te onderscheiden? Wat als wegen hun conditie kunnen rapporteren en op basis daarvan een snelheidsadvies geven? Wat als parkeerplaatsen hun beschikbaarheid kunnen aangeven? En u vervolgens vragen of u een plaats wilt reserveren en automatisch wilt betalen?

 
Overal ter wereld, en zeker in een klein en dichtbevolkt land als Nederland, gaat de verstedelijking gestaag door en wordt ruimte een steeds schaarser goed. Tegelijkertijd neemt het gebruik van mobiele apparaten razendsnel toe en is het Internet of Things sterk in opkomst. Bij elkaar biedt dit ongekende mogelijkheden voor het slimmer organiseren van mobiliteit en een beter gebruik van beperkte ruimte. Via nieuwe technologieën kunnen mensen, apparaten en systemen onderling communiceren en informatie met elkaar delen.

 

“Het Partnership Talking Traffic laat zien waarin Nederland uitblinkt. De publieke en private sector nemen samen de verantwoordelijkheid voor het via slimme, nieuwe technologieën verbeteren van de verkeersstromen in stedelijke gebieden.”

 

Minister Melanie Schultz van Haegen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

Mobiliteit vandaag en morgen

Toename van filedruk in 2021

In 2021 staan in Nederland 38% meer files; in de steden wordt zelfs een verdubbeling verwacht.

Economische schade

De economische schade als gevolg van deze verkeerscongestie, momenteel € 840 miljoen per jaar, is dan jaarlijks meer dan € 1,7 miljard.

VERSTEDELIJKING

In 1990 woonde 70% van de Nederlandse bevolking in stedelijke gebieden. Momenteel (2017) is dit 83% en in 2050 naar verwachting meer dan 90%.

Gebruikers en systemen verbinden

Nieuwe, intelligente oplossingen voor weggebruikers en steden

 

Over snelheid, rijgedrag en locatie zijn zeer veel data beschikbaar. Door continu ‘verbonden’ te zijn, kunnen wij deze gegevens delen. In het Partnership Talking Traffic werken publieke en private partijen samen aan het ontsluiten van kennis en data, om deze vervolgens via op maat gemaakte applicaties real-time beschikbaar te stellen aan individuele weggebruikers. Het betreft innovatieve diensten waarmee zij verder kunnen kijken dan hun voorruit.

Verkeer en vervoer worden steeds intelligenter. Informatietechnologie maakt nu al een beter gebruik van wegcapaciteit mogelijk. Door alsmaar slimmer om te gaan met verkeersstromen zijn reistijden verder te verkorten. Binnen afzienbare tijd kan elke bestuurder via een dashboardscherm, navigatiesysteem of simpelweg een smartphone over real-time reisinformatie en rijondersteuning beschikken.

Gebruikers en systemen verbinden

Concrete data die beschikbaar komen voor weggebruikers

  • Advies in het voertuig over route en snelheid
  • Real-time, individuele waarschuwingen over mogelijk gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden
  • Prioriteit voor specifieke groepen bij verkeerslichten
  • Real-time informatie vanuit verkeerslichten (in eerste instantie bij 20% van alle verkeerslichtinstallaties in Nederland)
  • Verdere verbetering van de doorstroming via verkeerslichten
  • Informatie in het voertuig over parkeermogelijkheden in de omgeving

 

Al deze ontwikkelingen leiden zowel tot verbetering van de verkeersstromen als vergroting van de verkeersveiligheid. Weggebruikers kunnen onderweg anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat verkort de reistijden en verlaagt emissies. Mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid gaan vooruit en het aantal verkeersongevallen zal sterk dalen.

 

Concrete data die beschikbaar komen voor weggebruikers

Partnership Talking Traffic

Het Partnership Talking Traffic is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 60 regionale en lokale overheden en nationale en internationale bedrijven.

 

Deze partners werken samen aan het versnellen van de ontwikkeling, ontsluiting en inzet van verkeerslichtgegevens (cluster 1). Een tweede gezamenlijk doel is het verwerken, verrijken en verspreiden van een grote verscheidenheid aan data en deze omzetten in op maat gemaakte, real-time beschikbare datasets en informatie (cluster 2). Doel 3 is het beschikbaar maken van deze informatie voor een breed scala aan weggebruikers via hun smartphones, persoonlijke en ingebouwde navigatiesystemen (cluster 3).

 

Het gezamenlijke investeringsprogramma wil intelligente data beschikbaar maken voor een brede groep weggebruikers (auto’s, vrachtwagens, openbaar vervoer, hulpdiensten, fietsers). Zo kan de veiligheid en duurzaamheid van verkeer en vervoer verbeteren, met als resultaat kortere reistijden en uiteindelijk lagere overheidsuitgaven.

 

De bedrijven die via de drie clusters hun kennis beschikbaar stellen, vormen een accurate afspiegeling van de hedendaagse technologische informatiesamenleving. Van de kennis en ervaring van bijvoorbeeld een van de grootste leveranciers van telecommunicatie- en ICT-diensten tot startups die de markt verstoren met gedurfde ideeën en een snelle marktintroductietijd.

 

De mix in het Partnerschap van wereldwijde en lokale spelers versnelt de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ondersteunende diensten voor weggebruikers. Daarmee legt het de basis voor volgende fases in verbonden en autonoom rijden, terwijl tegelijkertijd eind 2017 nieuwe diensten beschikbaar komen.

 

Clusters and expertise

Beschikbaarheid van data

Beschikbaarheid van data

Op weg naar een nieuwe standaard voor verkeerslichtcomponenten

Clouddiensten

Clouddiensten

Data- en clouddiensten die de gegevens transporteren, verrijken, samenvoegen en combineren met data uit andere bronnen (publiek of privaat)

Informatiediensten

Informatiediensten

Zoveel mogelijk eindgebruikers voorzien van informatiediensten

Partners

Het Partnership Talking Traffic is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 60 regionale en lokale overheden en een groot aantal nationale en internationale bedrijven.

Partners